การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒, ๐๘๐๐ และปิดการฝึก เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒, ๑๕๐๐ โดย นาวาอากาศเอก ศุภโชติ ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การฝึกบริหา...
การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
การฝึกบริหา...
การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
การฝึกบริหา...
การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
การฝึกบริหา...
การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
การฝึกบริหา...
การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
การฝึกบริหา...
การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
การฝึกบริหา...
การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
การฝึกบริหา...
การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
การฝึกบริหา...
การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
การฝึกบริหา...
การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
การฝึกบริหา...
การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
การฝึกบริหา...
การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์

FaLang translation system by Faboba