เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒, ๐๘๐๐ – ๑๔๐๐ ณ อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์

FaLang translation system by Faboba