พลอากาศตรี วัลลภ เทียนแก้ว ผู้เกษียณอายุราชการรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วย ข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานราชการ นำ พล.อ.ต.วัลลภ เทียนแก้ว ผู้เกษียณอายุราชการ กระทำพิธีรับพระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ ต่อหน้าพระรูปฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒, ๐๘๐๐ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ

พลอากาศตรี ...
พลอากาศตรี วัลลภ เทียนแก้ว ผู้เกษียณอายุราชการรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ พลอากาศตรี วัลลภ เทียนแก้ว ผู้เกษียณอายุราชการรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ
พลอากาศตรี ...
พลอากาศตรี วัลลภ เทียนแก้ว ผู้เกษียณอายุราชการรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ พลอากาศตรี วัลลภ เทียนแก้ว ผู้เกษียณอายุราชการรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ
พลอากาศตรี ...
พลอากาศตรี วัลลภ เทียนแก้ว ผู้เกษียณอายุราชการรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ พลอากาศตรี วัลลภ เทียนแก้ว ผู้เกษียณอายุราชการรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ
พลอากาศตรี ...
พลอากาศตรี วัลลภ เทียนแก้ว ผู้เกษียณอายุราชการรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ พลอากาศตรี วัลลภ เทียนแก้ว ผู้เกษียณอายุราชการรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ
พลอากาศตรี ...
พลอากาศตรี วัลลภ เทียนแก้ว ผู้เกษียณอายุราชการรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ พลอากาศตรี วัลลภ เทียนแก้ว ผู้เกษียณอายุราชการรับมอบพระรูปหล่อจำลองพระบิดากองทัพอากาศ

FaLang translation system by Faboba