พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒, ๐๙๐๐ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

พิธีรับ - ส...
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พิธีรับ - ส...
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พิธีรับ - ส...
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พิธีรับ - ส...
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พิธีรับ - ส...
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พิธีรับ - ส...
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

FaLang translation system by Faboba