วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day"

          พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒, ๐๙๐๐ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ "Big Cleaning Day"

วิทยาลัยการ...
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม
วิทยาลัยการ...
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม
วิทยาลัยการ...
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม
วิทยาลัยการ...
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม
วิทยาลัยการ...
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม
วิทยาลัยการ...
วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรม

FaLang translation system by Faboba