วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดประชุมวาระพิเศษเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี

          พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมวาระพิเศษเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนงานขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ เข้ารับฟังอย่างพร้อมเพรียง เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของหน่วยงานต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ประชุมวาระพ...
ประชุมวาระพิเศษเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ประชุมวาระพิเศษเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
ประชุมวาระพ...
ประชุมวาระพิเศษเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ประชุมวาระพิเศษเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
ประชุมวาระพ...
ประชุมวาระพิเศษเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ประชุมวาระพิเศษเพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี

FaLang translation system by Faboba