เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ในหัวข้อ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒, ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ

เลขาธิการมู...
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
เลขาธิการมู...
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
เลขาธิการมู...
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย หัวข้อ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

FaLang translation system by Faboba