การแถลงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ ทอ.ประจำปี ๖๒

          นาวาอากาศเอก เนียร คงสวัสดิ์ นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ ช่วยราชการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เข้าร่วมแถลงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ ทอ.ประจำปี ๖๒ เรื่อง “เทมเพลตเอกสารวิจัยวิทยาลัยการทัพอากาศและคู่มือ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

การแถลงผลงา...
การแถลงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ ทอ.ประจำปี ๖๒ การแถลงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ ทอ.ประจำปี ๖๒
การแถลงผลงา...
การแถลงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ ทอ.ประจำปี ๖๒ การแถลงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ ทอ.ประจำปี ๖๒
การแถลงผลงา...
การแถลงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ ทอ.ประจำปี ๖๒ การแถลงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ ทอ.ประจำปี ๖๒
การแถลงผลงา...
การแถลงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ ทอ.ประจำปี ๖๒ การแถลงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการ ทอ.ประจำปี ๖๒

FaLang translation system by Faboba