รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับมอบมวลสารเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นพุทธบูชา และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ”

          พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับมอบมวลสาร เพื่อจัดสร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นพุทธบูชา และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒, ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับมอบมวลสารเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นพุทธบูชา และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ” รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับมอบมวลสารเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นพุทธบูชา และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ”
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับมอบมวลสารเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นพุทธบูชา และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ” รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับมอบมวลสารเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นพุทธบูชา และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ”
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับมอบมวลสารเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นพุทธบูชา และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ” รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับมอบมวลสารเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นพุทธบูชา และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ”
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับมอบมวลสารเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นพุทธบูชา และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ” รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับมอบมวลสารเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นพุทธบูชา และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ”

FaLang translation system by Faboba