การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

          พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ไปศึกษาดูท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓, ๑๓๓๐ – ๑๕๓๐ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

FaLang translation system by Faboba