พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

          พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่ได้รับการเลื่อนยศ ว่าที่เรืออากาศเอกหญิง เพชรรัตน์ พุทธิมูล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องพุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในการนี้ พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

พิธีประดับเ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
พิธีประดับเ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
พิธีประดับเ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
พิธีประดับเ...
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

FaLang translation system by Faboba