การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๓ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

          พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี ๑/๒๕๖๓ และแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การทดสอบสมร...
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๓ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๓ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
การทดสอบสมร...
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๓ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๓ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
การทดสอบสมร...
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๓ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๓ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
การทดสอบสมร...
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๓ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๓ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
การทดสอบสมร...
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๓ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๓ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

FaLang translation system by Faboba