การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ๑๕– ๑๙กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในโอกาสนี้ได้ร่วมกับ กองบิน ๒๑ จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ พี่ให้น้อง” ประกอบด้วยมอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์การศึกษา, อุปกรณ์การกีฬา, อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาดูงานและภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

FaLang translation system by Faboba