ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

          พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศและคณะ ร่วมประชุมหารือและเก็บข้อมูลการวิจัยกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในระบบการศึกษาทหารอาชีพกับเส้นทางการรับราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ผู้บัญชาการ...
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

FaLang translation system by Faboba