กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ

          ทีมวิจัย ยศ.ทอ.เก็บข้อมูลวิจัยในส่วนของสถานศึกษาทหารอาชีพ ประกอบด้วย สปท., ทบ. และ ทร. ในหัวข้อ "อาจารย์ในระบบการศึกษาทหารอาชีพกับเส้นทางการรับราชการ" ทั้งนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดการศึกษาแนวใหม่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ขอขอบคุณ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท., พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร., พล.ร.ต.บัญชา บัวรอด ผบ.วทร.ยศ.ทร. และ พล.ต.มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผบ.วทบ. ที่ให้การต้อนรับทีมงานวิจัย ยศ.ทอ. และให้ข้อมูลกับทีมวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องระบบการศึกษาทหารอาชีพ

กรมยุทธศึกษ...
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ
กรมยุทธศึกษ...
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ
กรมยุทธศึกษ...
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ
กรมยุทธศึกษ...
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ
กรมยุทธศึกษ...
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ
กรมยุทธศึกษ...
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ
กรมยุทธศึกษ...
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมปรึกษาหารือการทำวิจัยกับหน่วยงานส่วนการศึกษาทหารอาชีพ

FaLang translation system by Faboba