ฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๒

          วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดการฝึกวางแผนทางทหาร ครั้งที่ ๒ (MiniEx-2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๔ สามารถจัดทำข้อเสนอผู้บังคับบัญชา(ในระดับยุทธศาสตร์) เพื่อวางแผนในระดับยุทธการและการปฏิบัติต่อไป ระหว่าง ๑๖ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนภายธิปัตย์ และผ่านระบบออนไลน์

ฝึกวางแผนทา...
ฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๒ ฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๒
ฝึกวางแผนทา...
ฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๒ ฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๒
ฝึกวางแผนทา...
ฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๒ ฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๒
ฝึกวางแผนทา...
ฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๒ ฝึกวางแผนทางทหารครั้งที่ ๒

FaLang translation system by Faboba