รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๔

          พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชม จัดการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ ระหว่าง ๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสฯ และผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการแถลงผลฯ

รองเจ้ากรมย...
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๔ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๔
รองเจ้ากรมย...
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๔ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๔
รองเจ้ากรมย...
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๔ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๔
รองเจ้ากรมย...
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๔ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมการแถลงผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วทอ. รุ่นที่ ๕๔

FaLang translation system by Faboba