เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับฟังการแถลงผลการสัมมนา บ่งการ ๓/๑๐“การกำหนดยุทธศาสตร์ทหาร”

          พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับฟังการแถลงผลการสัมมนา บ่งการ ๓/๑๐“การกำหนดยุทธศาสตร์ทหาร” ของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ

เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับฟังการแถลงผลการสัมมนา บ่งการ ๓/๑๐“การกำหนดยุทธศาสตร์ทหาร” เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับฟังการแถลงผลการสัมมนา บ่งการ ๓/๑๐“การกำหนดยุทธศาสตร์ทหาร”
เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับฟังการแถลงผลการสัมมนา บ่งการ ๓/๑๐“การกำหนดยุทธศาสตร์ทหาร” เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับฟังการแถลงผลการสัมมนา บ่งการ ๓/๑๐“การกำหนดยุทธศาสตร์ทหาร”
เจ้ากรมยุทธ...
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับฟังการแถลงผลการสัมมนา บ่งการ ๓/๑๐“การกำหนดยุทธศาสตร์ทหาร” เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับฟังการแถลงผลการสัมมนา บ่งการ ๓/๑๐“การกำหนดยุทธศาสตร์ทหาร”

FaLang translation system by Faboba