การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์

          พลอากาศตรี ศุภโชติ ชัยวงษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และปิดการฝึก เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครนายก โดยมี พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้ พร้อมด้วยพันเอก ฉกาจ ขันตี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก(ฝ่ายวิชาการ) และผู้แทนจากโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)

FaLang translation system by Faboba