การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมะสำหรับผู้บริหาร”

          ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาพศธร ฐิตสํวโร บรรยายพิเศษ ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ ในหัวข้อ “ธรรมะสำหรับผู้บริหาร” เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓, ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ

การบรรยายพิ...
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมะสำหรับผู้บริหาร” การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมะสำหรับผู้บริหาร”
การบรรยายพิ...
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมะสำหรับผู้บริหาร” การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมะสำหรับผู้บริหาร”
การบรรยายพิ...
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมะสำหรับผู้บริหาร” การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมะสำหรับผู้บริหาร”
การบรรยายพิ...
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมะสำหรับผู้บริหาร” การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ธรรมะสำหรับผู้บริหาร”

FaLang translation system by Faboba