นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

          พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชม เขื่อนขุนด่านปราการชล รวมด้วยการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครนายก

นักศึกษาวิท...
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นักศึกษาวิท...
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นักศึกษาวิท...
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นักศึกษาวิท...
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นักศึกษาวิท...
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นักศึกษาวิท...
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นักศึกษาวิท...
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นักศึกษาวิท...
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นักศึกษาวิท...
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ ดูงานและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

FaLang translation system by Faboba