การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ”

          วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำ คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ และข้าราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดำเนินโครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ” ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรมการรับฟัง พระธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ดี กล่อมเกลาจิตใจ ให้พร้อมเป็นผู้นำ ผู้บริหาร และฝ่ายอำนวยการระดับสูง รวมทั้ง ส่งเสริมการยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ โดยพระครูปลัดบุญช่วย ปุณณฺวนฺโต เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม เป็นองค์แสดงธรรม และ กิจกรรมการทำความสะอาดสถานที่บริเวณวัด เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ และไม่หวังผลตอบแทน การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

การดูงานใน ...
การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ” การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ”
การดูงานใน ...
การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ” การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ”
การดูงานใน ...
การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ” การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ”
การดูงานใน ...
การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ” การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ”
การดูงานใน ...
การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ” การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ”
การดูงานใน ...
การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ” การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ”
การดูงานใน ...
การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ” การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ”
การดูงานใน ...
การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ” การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๑ โครงการ “จิตตปัญญาของผู้นำ”

FaLang translation system by Faboba