ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ

          วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ เข้ารับฟังอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ประชุมนภยาธิปัตย์และ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ข้าราชการ ล...
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข้าราชการ ล...
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข้าราชการ ล...
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข้าราชการ ล...
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข้าราชการ ล...
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข้าราชการ ล...
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข้าราชการ ล...
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ

FaLang translation system by Faboba