เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำและการบริหารในระดับยุทธศาสตร์”

          พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ หัวข้อ “ผู้นำและการบริหารในระดับยุทธศาสตร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ผ่านระบบออนไลน์

เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำและการบริหารในระดับยุทธศาสตร์” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำและการบริหารในระดับยุทธศาสตร์”
เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำและการบริหารในระดับยุทธศาสตร์” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำและการบริหารในระดับยุทธศาสตร์”
เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำและการบริหารในระดับยุทธศาสตร์” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำและการบริหารในระดับยุทธศาสตร์”
เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำและการบริหารในระดับยุทธศาสตร์” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำและการบริหารในระดับยุทธศาสตร์”

FaLang translation system by Faboba