รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

          นาวาอากาศเอก อัมพร เพ็ชราช รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕, ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

FaLang translation system by Faboba