ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวง วางพวงมาลัย และมอบประกาศนียบัตรบุคคลดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ

          พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ ครบรอบ ๕๕ ปี (ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวง และวางพวงมาลัยพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ และมอบประกาศนียบัตรบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ผู้บัญชาการ...
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวง วางพวงมาลัย และมอบประกาศนียบัตรบุคคลดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวง วางพวงมาลัย และมอบประกาศนียบัตรบุคคลดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ
ผู้บัญชาการ...
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวง วางพวงมาลัย และมอบประกาศนียบัตรบุคคลดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวง วางพวงมาลัย และมอบประกาศนียบัตรบุคคลดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ
ผู้บัญชาการ...
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวง วางพวงมาลัย และมอบประกาศนียบัตรบุคคลดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวง วางพวงมาลัย และมอบประกาศนียบัตรบุคคลดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ

FaLang translation system by Faboba