ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

          พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับ นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องสุวรรณภูมิ สำนักงานบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ผู้บัญชาการ...
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ผู้บัญชาการ...
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

FaLang translation system by Faboba