”ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ”

          พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ไปศึกษาดูงานสำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ(ศปก.ทอ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

ผู้บัญชาการ...
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

FaLang translation system by Faboba