องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กิจของผู้นำระดับยุทธศาสตร์”

          พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ให้เกียรติมาพิเศษบรรยายแก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗ หัวข้อ "กิจของผู้นำระดับยุทธศาสตร์" เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศได้เรียนรู้การใช้จิตวิทยาผู้บังคับบัญชา อันเป็นกิจสำคัญของผู้นำระดับยุทธศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖, ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุธศึกษาทหารอากาศ

องคมนตรี บร...
องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กิจของผู้นำระดับยุทธศาสตร์” องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กิจของผู้นำระดับยุทธศาสตร์”
องคมนตรี บร...
องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กิจของผู้นำระดับยุทธศาสตร์” องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กิจของผู้นำระดับยุทธศาสตร์”
องคมนตรี บร...
องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กิจของผู้นำระดับยุทธศาสตร์” องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กิจของผู้นำระดับยุทธศาสตร์”
องคมนตรี บร...
องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กิจของผู้นำระดับยุทธศาสตร์” องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กิจของผู้นำระดับยุทธศาสตร์”

FaLang translation system by Faboba