ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๖

          ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี ๑/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ข้าราชการ ล...
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๖
ข้าราชการ ล...
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๖
ข้าราชการ ล...
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๖
ข้าราชการ ล...
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๑/๖๖

FaLang translation system by Faboba