รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา "วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย"

          นาวาอากาศเอก อัมพร เพ็ชราช รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กระทำพิธีรำลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อกองทัพอากาศ ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบินในประเทศไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย"

รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา

FaLang translation system by Faboba