การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)

          พลอากาศตรี วรชาติ ทองศิริ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์ ของ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗ ระหว่างที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒ กันยายน๒๕๖๖ และเมื่อพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้ด้วย

การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)
การฝึกการบร...
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise) การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise)

FaLang translation system by Faboba