กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๓๐ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพื่อกำจัดยุง ที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น

กองเวชศาสตร...
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองเวชศาสตร...
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองเวชศาสตร...
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองเวชศาสตร...
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองเวชศาสตร...
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองเวชศาสตร...
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองเวชศาสตร...
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ สนับสนุนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

FaLang translation system by Faboba