เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร”

          พลอากาศเอก เสกสรร คันธา เสนาธิการทหารอากาศ ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๘ ในหัวข้อ "ผู้นำทางทหาร" เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศได้ตระหนักว่าสิ่งที่ผู้นำทางทหารต้องมีคือจิตสำนึกการนำและจิตวิญญาณการเป็นทหารอาชีพ อันจะนำไปสู่ความเป็นผู้นำทางทหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและคุณธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร”
เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร”
เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร”
เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร”
เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร”
เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร”
เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร”
เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร”
เสนาธิการทห...
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร” เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำทางทหาร”

FaLang translation system by Faboba