สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายในหัวข้อ “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ”

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติบรรยายแก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๘ ในหัวข้อ "ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ" เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศมีทักษะในการบริหารภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ซึ่งเป็นกระบวนการรับมือกับผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด อันก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุธศึกษาทหารอากาศ

สมาชิกวุฒิส...
สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายในหัวข้อ  “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ” สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายในหัวข้อ  “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ”
สมาชิกวุฒิส...
สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายในหัวข้อ  “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ” สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายในหัวข้อ  “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ”
สมาชิกวุฒิส...
สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายในหัวข้อ  “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ” สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายในหัวข้อ  “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ”
สมาชิกวุฒิส...
สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายในหัวข้อ  “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ” สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศบรรยายในหัวข้อ  “ผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ”

FaLang translation system by Faboba