การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

          นาวาอากาศเอก ประภาส ศรีประเสริฐ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๘ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน) เพื่อศึกษาหาความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อสังคมและประชาชน ณ โรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน) เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การศึกษาดูง...
การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การศึกษาดูงานโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

FaLang translation system by Faboba