ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายในหัวข้อ “อนาคตศึกษา”

          พลอากาศเอก ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ให้เกียรติบรรยายแก่ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๘ ในหัวข้อ "อนาคตศึกษา" เพื่อแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคตด้วยการเตรียมทางเลือกที่เหมาะสม เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ผู้บัญชาการ...
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายในหัวข้อ “อนาคตศึกษา” ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายในหัวข้อ “อนาคตศึกษา”
ผู้บัญชาการ...
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายในหัวข้อ “อนาคตศึกษา” ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายในหัวข้อ “อนาคตศึกษา”
ผู้บัญชาการ...
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายในหัวข้อ “อนาคตศึกษา” ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายในหัวข้อ “อนาคตศึกษา”

FaLang translation system by Faboba