คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

          พลอากาศตรี วรชาติ ทองศิริ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ หลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา (USAF Air War College) เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และพบปะศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจาก Air University เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

คณะอาจารย์แ...
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
คณะอาจารย์แ...
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
คณะอาจารย์แ...
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
คณะอาจารย์แ...
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
คณะอาจารย์แ...
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
คณะอาจารย์แ...
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
คณะอาจารย์แ...
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

FaLang translation system by Faboba