รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)”

          พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๘ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)” เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR) อันเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนในการรับราชการ อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่กำลังพลกองทัพอากาศยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)” รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)”
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)” รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)”
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)” รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)”
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)” รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)”
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)” รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)”
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)” รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)”
รองผู้บัญชา...
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)” รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR)”

FaLang translation system by Faboba